Durga Puja 2023 Dates

Shloka

Download Mahishasura Mardini stotram

Download Mahishasura Mardini stotram

Mahishasura Mardini Stotra | महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् Durga Chandi Path in English/Bengali/Sanskrit Click Here Mahishasura Mardini Stotra in Hindi महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते…

Durga Chandi Path

Durga Chandi Path

Durga Saptashati Chandi Path in English Bengali And Sanskrit Durga Chandi Path in English Durga Chandi Path in Bengali Durga Chandi Path in Sanskrit In this article I will provide Chandi Path in Bengali, along with Sanskrit text, English and Bengali meaning…