Durga Puja 2023 Dates

Durga Maa Visarjan Takki

Exclusive Photos fron Takki Indo-Bangla Border

Asche Bochor Abar Hobe

Durga Maa Visarjan Takki  (Echamoti River)

Takki Bisarjon Echamoti Nodi

Durga Idol Immersion in Echamoti River in Takki

Durga Maa Visarjan Takki 2016

Durga Maa Visarjan 2016

Visarjan Takki 2016

Durga Idol Immersion 2016

Durga Idol Immersion HD Photos 2016

Durga Visarjan Takki

Facebook Comments